Verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan een extra dag vrij krijgen in slechts enkele gevallen:

 • Verhuizing
 • Wettelijke verplichtingen zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de leerplichtambtenaar
 • Verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging
 • Een huwelijk en viering van een 12 ½, 25-, 40-, 50- of 60- jarig huwelijksjubileum van direct naaste familieleden
 • Ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden
 • Zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts zijn of buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Verlofaanvragen dienen minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan worden gevraagd bij de directie van de school. U kunt een formulier bij de administratie krijgen. U dient altijd zoveel mogelijk bewijzen bij te voegen of achteraf aan te leveren bij ziekte, overlijden en huwelijk van naaste familieleden.

Er wordt geen verlof gegeven voor:

 • Een familiebezoek in het buitenland
 • Een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen

U kunt niet met uw leerplichtige kinderen buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. De school maakt de vakantiedata ruim van te voren bekend. Op ongeoorloofd verzuim rond vakantie, zogenaamd luxe verzuim’, wordt streng toezicht gehouden. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als u de afwezigheid van uw kind onvoldoende kan verklaren bij de leerplichtambtenaar.

Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan ( dus niet mogelijk in de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- of zomervakantie) kan extra verlof worden verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen. U moet aantonen dat een vakantie in de gewone vakanties tot onoverkomelijke zakelijke problemen zal leiden. Het verlof mag nooit vallen in de eerst twee weken van het nieuwe schooljaar. Eventueel verlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien schooldagen, als u dus voldoet aan bovengenoemde criteria. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie of bij de afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag.