De Baanbreker is een openbare school en ieder kind is bij ons welkom. Wij vormen dan ook een goede afspiegeling van de samenleving, maar dan in het klein.

Als openbare school zorgen wij dat de kernwaarden van openbaar onderwijs gewaarborgd worden. Op onze school is ieder kind welkom, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Geen één kind is hetzelfde en daarom hebben wij respect voor ieders mening en leren we van elkaars verschillen. Tegelijkertijd respecteren wij de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Onze school vormt een belangrijk onderdeel van de buurt en wij zijn dan ook actief betrokken bij onze omgeving.