De Baanbreker is een Gezonde School!
Wij besteden veel tijd en aandacht aan gezondheid in het algemeen en die van uw kind(eren) in het bijzonder. Dit doen wij bijvoorbeeld door lessen te geven over gezond eten & veel te bewegen.

Maar dit niet alleen natuurlijk. Ook zorgen we bij ons op school voor een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert. We betrekken u – de ouders – zoveel mogelijk in dit proces zodat we met elkaar kunnen zorgen we voor een gezonde levensstijl.


Meerwaarde voor uw kind

Een Gezonde School biedt een betere basis voor de verdere ontwikkeling van uw kind(eren).

  • Kinderen die lekker in hun vel zitten leren en werken beter.
  • Door o.a. de lessen die wij geven worden de kinderen¬† al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
  • Het is voor uw kind veel makkelijker om op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aan te leren, dan een ongezonde op oudere leeftijd af te moeten leren.
  • Het is bewezen dat lichamelijk actieve kinderen beter presteren op school.
  • Ruime aandacht voor sociale/emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) resulteert in gezonder gedrag. Dit draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties van uw kind(eren). Een mooie voorbereiding op de toekomst van morgen.

Meerwaarde voor u als ouder

Doordat wij op school en u thuis zorgt voor een gezonde levensstijl van uw kind(eren) versterken wij elkaar hierin. Dat is prachtig toch! Samen houden we een oogje op de gezondheid van uw kind. Mocht uw kind een gezondheidsrisico lopen, dan zoeken wij samen naar oplossingen. U als ouder, maar ook de school heeft hierin een voorbeeldrol. Door zelf het goede voorbeeld te geven en duidelijke grenzen te stellen, geven wij uw kind een belangrijke les voor de toekomst waar ze hun hele leven wat aan hebben.