Naast dat wij een Gezonde School zijn, zijn wij ook een Vreedzame School.

“Het zijn niet alleen lessen, het is een manier van leven.”

De Vreedzame School is een compleet programma waarbij we sociale competenties en democratisch burgerschap aanleren. De klas en de school zijn ook een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Competenties die wij u kinderen leren:

  • positief en zorgzaam met elkaar omgaan
  • met elkaar op een democratische manier beslissingen nemen
  • conflicten op een constructieve manier oplossen
  • verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemeenschap
  • openstaan voor verschillen tussen mensen

Wilt u meer lezen over de effectiviteit van de Vreedzame School of onderzoeksresultaten bekijken? Ga dan naar de website van De Vreedzame school.