Het is belangrijk dat de kinderen vaardigheden leren die gericht zijn op de toekomst. Het gebruik van een computer heeft een steeds groter rol in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen hier in een vroeg stadium vertrouwd mee raken. Alle kinderen kunnen gebruik maken van laptops in de klas en met behulp van oefenmateriaal hun taal- en rekenvaardigheid verbeteren. Daarnaast wordt de computer ook gebruikt als hulpmiddel voor het maken van spreekbeurten, werkstukken en huiswerk, evenals de smartboards, die gebruikt worden voor presentaties, maar ook voor ondersteuning tijdens de lessen. Het gebruik van ICT-middelen zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid en zal steeds meer deel uitmaken van ons dagelijks lesaanbod.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen instructie over het computergebruik, waarbij accenten in groep 5 liggen op typevaardigheid, in groep 6 op tekstverwerken (Word), in groep 7 op het werken met Windows en internet en in groep 8 wordt al het geleerde in voorafgaande jaren toegepast. Dit gebeurt in de vorm van werkstukken, boekverslagen en PowerPoint-presentaties, aangevuld met zelfgemaakte digitale foto’s.
Thuis kan uw kind werken met de thuissoftware van onze methodes. U kunt daar als ouder in meekijken en uw kind ondersteunen.