Welkom!

De Baanbreker is een van de 52 openbare scholen in Den Haag en omgeving, die samen tot stichting De Haagse Scholen behoren.

Samen met u en uw kind(eren) zorgen wij voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Dat doen we door middel van een uitgebreid onderwijsaanbod dat niet alleen bestaat uit kernvakken zoals rekenen en taal, maar waar ook veel aandacht is voor computeronderwijs, kunst, cultuur en sport.

Wij bereiden onze kinderen voor op de wereld van morgen. We willen samen met u en uw kind(eren) zorgen voor een goede brede ontwikkeling. Dat doen we door een uitgebreid rekenen en taalaanbod; daarnaast zorgen we ook voor aandacht voor onder andere computeronderwijs, kunsten cultuur en sport . We werken met de modernste methodes op het gebied van technisch, begrijpend lezen en rekenen. Al onze groepen zijn voorzien van digitale schoolborden.

Op onze school wordt ieder kind in staat gesteld te werken aan zijn of haar toekomst, zijn talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Zo hebben we een goed systeem voor leerlingenzorg, maar ook bieden wij uw kind een breed aanbod aan naschoolse activiteiten. Daarnaast beschikken over een peuterleerplek, ’t Baanbrekertje. Deze is gevestigd in het gebouw van de school, zodat we een doorlopende leerlijn al vanaf 2 ½ jaar kunnen garanderen.

Doordat wij een Vreedzame school zijn, zorgen we voor zelfstandige leerlingen, die zich veilig voelen en zich ontwikkelen tot wereldburgers. We hopen door samen op reis te gaan dat er een wereld voor de kinderen en voor u open gaat!

Debby Sopacua
directeur OBS De Baanbreker