Teamindeling

 
 
 

De Teamindeling voor het schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit :

 

Peutergroepen: Juffrouw Monera Lahcen en Juffrouw Amina N’ait Chellah

Groep 1/2 A: Juffrouw Chantal v.d. Akker en Juffrouw Natasja Midde

Groep 1/2 B:Juffrouw Sabah Bouzani

Groep 1/2 C: Juffrouw Vreni Ignacio

Groep 3 Juffrouw Djoeke Mertens en Juffrouw Sheila Hummel

Groep 4 Juffrouw Martha Koopmans

Groep 5 Juffrouw Lieneke van Kan en Juffrouw Lia v.d.Tang

Groep 6 Juffrouw Brigitte Angenent

Groep 7 Meester Jan de Water en Meester Stefan v. Zaalen

Groep 8 Meester Aschraf Amri

Gymnastiekleerkracht: Meester Roy Kneteman

Conciërges: Meester Paul de Vries

Administratie: Juffrouw Vathany Punniyamoorthy

Ouderdocent: Juffrouw Fokje Friso

Onderwijsassistenten: Meester Mohamed Meziane, 

ICT: Meester Hizir Tuhal

Intern Begeleiders: Juffrouw Chantal v.d. Akker en Juffrouw Ihsane Hajjaoui

Taalspecialist: Meester Jan de Water

Rekenspecialist: Meester Stefan v.Zaalen

In en externe Coach: Meester Jan de Water

Directie: Juffrouw Debby Sopacua