MR

De oudergeleding bestaat uit:
Mw. N. Barhouni

Mw. A. Suzen

Mw. H. Achabar


De personeelsgeleding bestaat uit:

Dhr. A. Amri

Mw. I. Hajjaoui

Mw. M. Siwabessy

 

In het schooljaar 2019 zullen er weer nieuwe verkiezingen worden gehouden.