Computeronderwijs

Het is belangrijk dat de kinderen vaardigheden aangeleerd krijgen die gericht zijn op de toekomst. Het gebruik van een computer heeft een steeds groter rol in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk de kinderen in een vroeg stadium vertrouwd te maken met de computer. We hebben op dit moment in alle klassen een computer staan waarvan de kinderen dagelijks gebruik maken. We maken gebruik van computerprogramma's waarmee kinderen hun taal en rekenvaardigheid kunnen vergroten. Daarnaast wordt de computer ook gebruikt als hulpmiddel voor het maken van spreekbeurten en werkstukken en huiswerk, evenals de smartboards, die gebruikt worden voor presentaties, maar ook voor ondersteuning tijdens de lessen. De hard- en software zullen in de toekomst nog verder worden uitgebreid en maakt steeds meer deel uit van ons dagelijks lesaanbod.

 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen instructie over het computergebruik, waarbij accenten in groep 5 liggen op typevaardigheid, in groep 6 op tekstverwerken (Word), in groep 7 op het werken met Windows en internet en in groep 8 wordt al het geleerde in voorafgaande jaren toegepast. Dit zal gebeuren in de vorm van werkstukken, boekverslagen en zelfs PowerPointpresentaties, aangevuld met eigen gemaakte digitale foto’s. Deze lessen worden in het aparte computerlokaal gegeven en o.a. door meester Hizir, onze ICT-coördinator, ondersteunt. Dit jaar wordt er een start gemaakt met het programma Muiswerk, waar kinderen thuis hun huiswerk kunnen maken en u als ouder dan ook zicht op kunt krijgen.