Overblijven

Leerlingen, die ver van school wonen, of waarvan beide ouders/verzorgers werken, kunnen tussen de middag op school overblijven.
Ook wanneer U bijvoorbeeld naar de dokter moet, of als er familieomstandigheden zijn, kan uw kind overblijven. De kosten hiervan zijn € 2.50 per keer.
Bij regelmatig gebruik van de overblijf, zijn de kosten € 1.50. U ontvangt dan één keer per maand een rekening.
U kunt deze rekening contant in kantoor betalen of per giro.{girorekening: 7226955 tnv O.B.S. De Baanbreker}