Muiswerk

Hier vindt u informatie en aanwijzingen die u helpen om het programma Muiswerk te gebruiken.

 

Om in te loggen in het programma Muiswerk tikt u in uw webbrowser:

http://online.muiswerken.nl/baanbreker

 

Uw kind kan dan inloggen met de persoonlijke code die op school wordt uitgedeeld. Bent u de code verloren? De leekracht van uw kind kan die weer voor u terugvinden of zonodig wijzigen.